Lokin toimialat esittelyssä: kiinteistöhuolto ja palvelualat

Lokki Henkilöstöpalvelut on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 2005 tarjoten räätälöityjä henkilöstöratkaisuja eri toimialoille. Tässä blogisarjassa esittelemme Lokin toimialat.

Sarjan neljännessä osassa Pirkanmaan henkilöstökonsultti Liisa Metsoila kertoo kiiinteistöhuollosta ja palvelualoista. Kiinteistöhuollon parissa Lokki on toiminut vuodesta 2016.

LIISA METSOILA
HENKILÖSTÖKONSULTTI,
KIINTEISTÖPALVELUT & APTEEKKI

Kuten monella muullakin alalla, kiinteistöhuollonkin puolella Lokilla on todella kirjava kattaus asiakasyrityksiä.

– Pienimmät yritykset ovat yhden hengen toiminimiyrityksiä ja suurimmat satoja henkiä työllistäviä valtakunnallisia kiinteistöalan yrityksiä, Liisa kertoo. Kiinteistöhuoltoalan ominaispiirre on, että 90% henkilöstöstä menee asiakasyrityksiin vuokratyövoimana. – Toimihenkilöitä, työnjohtajia ja siivoustyön ohjaajia menee myös suorarekrytointina, Liisa lisää.

Vaativampiin tehtäviin vaaditaan koulutus, suorittavammissa riittää hyvä asenne 

Kiinteistöhuoltajan vastuulla on huoltaa talotekniikkaa, mikä voi olla hyvinkin pitkälle hiottua. – Esimerkiksi automatisoitua ilmanvaihtoa tai lvi-kalusteiden asennuksia ei voi lähteä tekemään ilman vahvaa osaamista, Liisa sanoo. Siksi kiinteistöhuoltajalta toivotaan alan tutkintoa. Jos sitä ei ole, tulee työntekijältä löytyä useamman vuoden kokemus alalta.

– Ylläpitosiivoukseen ei vaadita koulutusta. Jos hakijalta löytyy laitoshuoltajan tutkinto, katsotaan se tietenkin eduksi. Tärkeintä kuitenkin on, että työntekijällä on motivaatiota työskennellä alalla ja kyky tarttua työhön. Myös pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä ja rutiininsietokykyä tarvitaan, Liisa luettelee.

Lokilla tärkeintä on löytää hyvä match

Rekrytoidessa huomioidaan hakijan koulutus ja työkokemus, mutta niiden lisäksi kuunnellaan herkällä korvalla hakijan omia toiveita. Hakijan ajatukset itselle mielekkäästä työstä tulee vastata tarjolla olevaa työtä. Hakija voi esimerkiksi kertoa, työskenteleekö mieluummin isossa vai pienessä yrityksessä, onko hänellä oma auto käytössään ja miten kokee mahdolliset asiakaspalvelutilanteet. 

Lokin toimintatapa, missä sama henkilö hoitaa niin rekrytoinnin kuin yhteydenpidon asiakasyritykseenkin, on ehdoton etu, kun etsitään toisilleen sopivaa työnantajaa ja työntekijää. – Haluamme vastata niin asiakasyritysten kuin työnhakijoidenkin tarpeisiin emmekä koskaan heitä ihmisiä töihin sokkona, Liisa sanoo. 

Kiinteistöhuolto on vakaa ala, jolta voi saada arvokasta työkokemusta tai kokonaisen uran

Kiinteistöhuollossa on Liisan mukaan krooninen henkilöstöpula. Kotisiivoojia ja kiinteistöhuoltajia etsitäänkin jatkuvasti. Liisa toivoisi työnhakijoiden hakeutuvan enemmän kiinteistöhuollon töihin. Alalla on etuja, joita monet eivät tule ajatelleeksi: Kiinteistöhuollon ala on vakaa, sillä siihen eivät vaikuta suhdannevaihtelut. Tämän alan tekijöitä tarvitaan aina. Lisäksi palkat ovat rinnastettavia kaupan alan töihin, mutta toisin kuin kaupan alalla, kiinteistöhuollon työ on enimmäkseen päivätyötä, mikä on monien mieleen. 

Liisa kertoo harmittelevansa sitä, etteivät hakijat näe, miten arvokasta työkokemusta esimerkiksi siivous on. – Vaikka esimerkiksi siivouksesta ei haluaisikaan itselleen uraa, kannattaa huomioida, että työnantajat arvostavat kokemusta siivoustyöstä. Se kertoo, että henkilö on valmis ryhtymään hommiin, Liisa sanoo.

Alalla on mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä. Halutessaan alalta saa myös itselleen uran, jolla innokkaat tekivät voivat edetä vaikka esihenkilötehtäviiin. Tämän mahdollisuuden Liisa toivoisi niin nuorten kuin muidenkin työnhakijoiden muistavan.