Lokin toimialat esittelyssä: Rakentaminen ja talotekniikka

Lokki Henkilöstöpalvelut on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 2005 tarjoten räätälöityjä henkilöstöratkaisuja eri toimialoille. Tässä blogisarjassa esittelemme Lokin toimialat.

Sarjan kolmannessa osassa ääneen pääsevät myyntijohtaja Miia-Mari Laitila sekä Pirkanmaan aluepäällikkö Sara Sinisalo, jotka esittelevät talotekniikan ja rakentamisen toimialat.

Asiakasyrityksiä aina yksinyrittäjistä Pohjoismaiden suurimpiin

Lokki Henkilöstöpalvelut on toiminut rakentamisen alan parissa jo vuodesta 2005. Vuodesta 2010 saakka alan suhteen on keskitytty pelkästään henkilöstövuokrauspalveluun. Talotekniikan parissa Lokki on toiminut vuodesta 2013.

Niin rakentamisen kuin talotekniikankin alalla Lokin asiakasyritysten kirjo on hyvin laaja.

Miia-Mari Laitila
Myyntijohtaja,
Rakentaminen & taloushallinto

Sara Sinisalo
Aluepäällikkö
Rakentaminen, talotekniikka & suunnittelijat

– Meillä on asiakasyrityksiä aina yksinyrittäjistä Pohjoismaiden laajuisesti toimiviin todella isoihin taloihin, Sara ja Miia-Mari kertovat. Pääpaino on keskisuurissa ja suurissa asiakasyrityksissä, mutta pienempiäkin löytyy, joten valintamahdollisuuksia työnhakijalle on tarjolla hyvin laajasti.

Rakentamisen puolella Lokilla on työntekijöitä ympäri vuoden useita satoja, keskimäärin 200-300. Kesätyöntekijät ja harjoittelijat lisäävät kesäisin rakennusalan työntekijöiden määrää entisestään. Myös talotekniikan puolella näkyy kausivaihtelu, mutta Sara kertoo työntekijöitä olevan alan töissä kuitenkin jatkuvasti useita kymmeniä.

Talotekniikan alalle haetaan eniten putkiasentajia, IV-asentajia ja sähköasentajia. Yleisimmät työnkuvat rakentamisen alalla ovat rakennustyöntekijä, kirvesmies ja rakennusapulainen. Toimihenkilöpuolelta kysytään paljon vastaavia mestareita ja työnjohtajia. Miia-Marin mukaan he menevät tyypillisesti suorarektytointina asiakasyrityksiin työllistyen heille vakituisiin työsuhteisiin.

“Ahkerista rakennushenkilöistä ja osaavista kirvesmiehistä on ollut työllistävien työmaiden vuoksi suurta pulaa. Tähän “vaivaan” Lokilta on löytynyt lääke. Jos vapaana ei ole aina sopivaa henkilöä ollut niin siihen on etsitty osaavien yhteyshenkilöiden avulla ripeästikin ehdokkaita. Lokin kautta löysimme omille kirjoillemme myös kokeneen työmaainsinöörin. Yhteistyö Lokin kanssa on ollut helppoa ja joustavaa!”

Jussi Lammi, Toimitusjohtaja

Miia-Mari Laitila: “Olen nähnyt hienoja kasvutarinoita”

Rakennusala on työnhakijan kannalta matalan kynnyksen ala, sillä vaatimuksena on ainoastaan työturvallisuuskortti ja hyvä asenne. Niillä pärjää, Miia-Mari vakuuttaa ja lisää, että on nähnyt hienoja kasvutarinoita, joissa vailla kokemusta oleva rakennusapulainen on kehittynyt rakennustyöntekijäksi tai innostunut jopa kouluttautumaan työnjohtajaksi ja päätynyt niihin töihin. – Alalla on myös monipuolisesti erilaisia töitä tarjolla. Suuntautua voi oman mielenkiinnon mukaan esimerkiksi uudisrakentamiseen, korjauspuolelle, asuin- tai toimistorakentamiseen, Miia-Mari kertoo.

Talotekniikan ala eroaa rakennusalasta siten, että työntekijöillä tulee olla alan tutkinto. Sähköasennukset ovat luvanvaraista työtä, joten työntekijöiltä edellytetään sähköasentajan tutkintoa. Lisäksi talotekniikan työntekijältä edellytetään työturvallisuuskorttia sekä sähkötyöturvallisuuskorttia. Sara kertoo, että dokumentit riittävistä pätevyyksistä tarkistetaan aina rekrytointiprosessin aikana. Myös LVI-alan työntekijöillä on lähes poikkeuksetta taustalla alan tutkinto. Toki LVI-alan töissä on ollut myös henkilöitä, joiden pätevyys on tullut vuosikymmenien kokemuksen myötä, Sara kertoo. Putkiasentajille hyvä lisä pätevyyksiin on tulityökortti.

Rakennusalalla eletään maailman tilanteesta johtuen haastavia aikoja. Asuinrakentamisen puolella töitä ei ole tarjolla entiseen malliin, mutta onneksi korjausrakentamisessa riittää töitä, Miia-Mari kertoo. Rakentamisen alan haasteet heijastuvat myös talotekniikan alan työllisyystilanteeseen. Talotekniikankin puolella tehdään kuitenkin uudiskohteiden lisäksi paljon huolto- ja saneerauspuolen töitä, kuten vanhojen kerrostalojen putkien saaneeraus- ja huoltotöitä, joten onneksi siellä puolella on ollut töitä tarjolla, Sara kertoo.

Jatkuvaa kumppanuutta asiakasyritysten kanssa

Alan haastavista ajoista huolimatta Lokilla on onnistuttu työllistämään hyvin heidän vakiotyöntekijöitään. – Haluamme panostaa pitkiin työsuhteisiin ja olemme onnistuneet siinä hyvin. Meillä on jopa 10 vuotta kestäneitä työsuhteita, Miia-Mari kertoo. Projektit rakennusalalla kestävät tyypillisesti 1-1,5 vuotta, minkä jälkeen työntekijät siirtyvät monesti työnjohtajan mukana seuraavalle työmaalle. Pitkissä työsuhteissa työntekijöille kertyy myös lomat normaalisti.

Asiakasyritysten näkökulmasta rekrytointi Lokin kautta on ajankäytöllisesti järkevää, vaivatonta ja joustavaa. – Meidän kauttamme pätevää työvoimaa saa nopeasti ja olemme koko työsuhteen ajan käytettävissä ja apuna. Yhteistyö asiakasyritysten kanssa on jatkuvaa kumppanuutta, Miia-Mari kuvaa.