Lokin toimialat esittelyssä: toimisto, taloushallinto ja IT   

Lokki Henkilöstöpalvelut on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 2005 tarjoten räätälöityjä henkilöstöratkaisuja eri toimialoille. Tässä blogisarjassa esittelemme Lokin toimialat. 

Sarjan viidennessä osassa esitellään toimiston, taloushallinnon ja informaatioteknologian alat, joiden parissa Lokki on toiminut noin viiden vuoden ajan. Toimiston ja taloushallinnon alasta kertoo henkilöstökonsultti Antti Uusi-Oukari ja IT-alaa esittelee asiakkuuspäällikkö Kimmo Kärsämä.        

Asiantuntijoita suorarekrytointina asiakasyrityksiin 

Niin toimiston ja taloushallinnon puolelle kuin IT-alallekin haetaan eniten kokeneita asiantuntijoita ja toimeksiannot ovat pääsääntöisesti rekrytointitoimeksiantoja eli työntekijät työllistyvät suoraan asiakasyrityksiin.

ANTTI UUSI-OUKARI
HENKILÖSTÖKONSULTTI,
TOIMISTOTYÖT & TALOUSHALLINTO

KIMMO KÄRSÄMÄ
ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ,
IT & TOIMISTOTYÖT

Antti kertoo, että asiakasyrityksissä on hyvin paljon vaihtelua, sillä taloushallinnon ja toimistopuolen tekijöitä tarvitaan lukuisilla eri aloilla. Antti kertoo taloushallinnon alan paikkojen olevan useimmiten kirjanpitäjiä, tilintarkastajia ja palkanlaskijoita tilitoimistoihin ja tilintarkastustoimistoihin. – Kiinteistöpalveluihin etsitään esimerkiksi taloussihteereitä ja isännöintipuolelle kirjanpitäjiä. Toimistopuolella yleisimpiä työnkuvia ovat myyjä, markkinoinnin osaaja ja assistentti, joita haetaan niin markkinointialan yrityksiin kuin muillekin aloille. 

Kimmon mukaan IT-alalla asiakasyritykset ovat pääasiassa IT-alan yrityksiä, jotka tekevät räätälöityjä sovelluksia ja ohjelmistoja heidän asiakkailleen. Jonkun verran asiakkaina on myös monialayrityksiä sekä muiden alojen yrityksiä, joihin haetaan it-työntekijöitä. IT-alan haetuimpia tehtäviä ovat back end -kehittäjä, front end –kehittäjä, full stack -kehittäjä, testaaja ja it-tukihenkilö, Kimmo luettelee. – Lisäksi alalle kysellään projektipäälliköitä ja esimerkiksi järjestelmien myyjiä, joilla on IT-alan taustaa.   

Toimiston, taloushallinnon ja IT-alan työt vaativat yleensä koulutuksen ja työkokemusta 

– Toimisto, taloushallinto ja IT-ala ovat siinä mielessä vaativampia aloja kuin monet muut, että niihin pitää lähes poikkeuksetta olla alan peruskoulutus sekä työkokemusta Kimmo sanoo. Järjestelmät, sovellukset ja IT-puolella kuhunkin tehtävään vaaditut ohjelmointikielet on oltava työnhakijalla hallinnassa.  

– IT-alalla vaaditaan myös lähes aina, että työntekijällä on kokemusta projektiin osallistumisesta ja näyttöjä siitä, että pystyy hoitamaan vastuunsa projektissa. Monesti asiakasyritysten toiveena on, että työntekijällä olisi kokemusta vähintään 1-3 vuotta. Jos asiakasyritys etsii kokenutta tekijää, tarkoittaa se noin viittä vuotta alan työkokemusta, Kimmo sanoo. 

Antti kertoo taloushallinnossa järjestelmien hallinnan olevan keskeistä. Pelkästään työvuodet eivät ratkaise, vaan tärkeää on, mistä järjestelmistä ja millaisesta ympäristöstä työntekijällä on kokemusta. Esimerkiksi taloushallinnon puolella on merkitystä, onko työkokemus kertynyt tilitoimistossa vai sisäisessä laskennassa.   Toimistopuolen tehtävissä on taloushallinnosta poiketen myös avustavia tehtäviä, joihin koulutus ja työkokemus eivät ole niin tärkeässä roolissa, Antti lisää. 

Rekrytoidessa osaamisen lisäksi keskeistä on tehtävän vaatima kielitaito ja rajat etätyön suhteen 

Niin taloushallinnon, toimistopuolen kuin IT-alankin työt ovat luonteeltaan sellaisia, että etätyö on niissä usein mahdollista. Antin mukaan toimistopuolen töissä ja taloushallinnon töissä on yleensä vähintäänkin hybridimahdollisuus. Kimmo kertoo, että IT-alalla rekrytointiprosessin alussa selvitetään tarkasti, onko työssä etätyömahdollisuus ja mikäli on, montako päivää viikossa on mahdollista tehdä etänä. 

Toinen IT-alan rekrytoinneissa eteen tuleva kysymys on kielitaito. – Vaikka hakija olisi kuinka kokenut guru, ilman suomen kielen taitoa on hankala työllistyä. Yhdeksän kymmenestä yrityksestä vaatii, että työntekijä hallitsee suomen kielen, Kimmo sanoo.  

Osaaminen, kielitaito, etätyön ja lähityön suhde, työkokemus ja koulutus eivät ole kuitenkaan ainoita asioita, joita rekrytoitaessa selvitetään. Antti kertoo, että Lokilla hakijoiden suosittelijat kontaktoidaan ja siten saadaan tietoa esimerkiksi siitä, miten hakija toimii työyhteisössä. 

Töitä on, vaikka maailmantilanne luokin epävarmuutta 

Taloushallinnon ja toimiston ala on stabiili, sillä yritykset eivät pyöri ilman näiden alojen osaajia. Myynnin ja markkinoinnin osaajien kysyntään vaikuttaa myös vallitseva maailmantilanne. Vaikka tarvetta olisi, saatetaan rekrytoinnin suhteen olla varovaisempia epävakaampina aikoina, Antti kertoo.   

Kimmon mukaan sama ilmiö näkyy IT-puolella. -Vaikka töitä on, isot IT-talot rekrytoivat varovaisemmin, sillä ennustettavuus esimerkiksi puolen vuoden päähän on vaikeampaa kuin ennen. Alan palkat ovat mediaanipalkkoja korkeammat, joten ei haluta ottaa riskiä, että projektien peruuntuessa kalliit asiantuntijat pyörittelevät peukaloita. 

Henkilökohtaista ja ketterää palvelua 

Lokilla on haluttu vahvistaa taloushallinnon ja toimiston alaa ohjaamalla nimeämällä aloille oma vastuukonsultti. Lokilla koetaan, että näilläkin aloilla on kysyntää Lokin toimintamallille, minkä keskiössä on henkilökohtainen laadukas palvelu. – Sillä, että sama työntekijä toimii asiakasrajapinnassa niin asiakasyrityksen kuin työnhakijoiden suuntaan, pystytään parhaiten varmistamaan, että sopiva työpaikka ja työntekijä kohtaavat, Antti kuvaa. – Tällä toimintamallilla asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja asiat hoituvat ketterästi. Parhaimmillaan meiltä tänään kysytty osaaja on seuraavana päivänä jo aloittanu työssä, Kimmo kertoo.