Strategiamme

Arvomme

Kumppanuus​

Lokilla uskomme pitkäkestoiseen kumppanuuteen, joka saavutetaan luotettavan palvelun tuloksena. Oma henkilöstökonsultti rakentaa kumppanuutta mahdollistaen parhaan kokonaisuuden toimeksiannosta toteutukseen.

Asiakaslähtöisyys​

Asiakkaamme menestys on myös meidän menestyksemme. Energisellä ja oma-aloitteisella toiminnallamme olemme lähellä asiakastamme ja reagoimme nopeasti asiakkaamme tarpeisiin.

Kodikkuus​

Tärkein voimavaramme on ihminen, jonka uskomme pystyvän parhaimpaansa kodikkaassa ilmapiirissä. Lokille kodikkuus merkitsee tiivistä ja avointa työyhteisöä, jossa iloitaan onnistumisista ja autetaan muita. Kodikkuus näkyy rentoutena, kun työskentelemme asiakkaidemme kanssa yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Joustavuus​

Uskomme joustavuuden merkityksellisyyteen työelämässä. Lokille joustavuus tarkoittaa ennakoivia toimintatapoja, yksilöllisten tarpeiden huomiointia ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtehtäviin. Asiakas kokee tämän ongelmattomana palveluna ja Lokin työntekijöiden viihtyvyytenä.

Yrittäjyys​

Uskomme yrittäjyyden johtavan menestykseen. Yrittäjyys tarkoittaa Lokille ideoimista, tehtävien tehokasta toteutusta ja asioiden tärkeyden miettimistä.

Missiomme on yhdistää taidot, tarve ja tilaisuus.

Visiomme on tarjota paras asiakaskokemus luotettavalla, ihmisläheisellä ja vaivattomalla henkilöstöpalvelullamme ympäri Suomen.

blank