TR-Mittaus

TR-Mittaus

TR-mittaus tapahtuu kiertämällä työmaa ja merkitsemällä lomakkeeseen oikein/väärin havaintoja tukkimiehen kirjanpidolla. Kierroksella tarvitaan vain yksi lomake, johon on ryhmitelty keskeiset työmaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat:

 • työskentely
 • telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • koneet ja välineet
 • putoamissuojaus
 • sähkö ja valaistus
 • järjestys ja jätehuolto.

Kohde merkitään oikeaksi, jos se täyttää työsuojelutarkastuksessa hyväksytyn turvallisuustason. Muussa tapauksessa kohde merkitään vääräksi.Mittaajien on tunnettava riittävän hyvin rakennustyön turvallisuusmääräykset. Tarkan ja luotettavan tuloksen saamiseksi havaintoja tehdään paljon, jopa yli 100 havaintoa yhdellä kierroksella. Mittaustuloksista lasketaan työmaan turvallisuustaso prosentteina:

MVR-Mittari

MVR-mittari on TR-mittaria vastaava maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä.

ELMERI JA ELMERI+ työympäristön arviointimenetelmä

ELMERI ja ELMERI+ ovat työympäristön arviointimenetelmiä. Niiden avulla voi helposti ja luotettavasti havainnoida työtapojen ja työympäristön turvallisuutta sekä työssä esiintyviä kuormitustekijöitä. Arvioinnin perusteella nähdään, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista. ELMERIen avulla työpaikan henkilöstö havaitsee helposti kehittämiskohteet ja samalla turvallisuustoiminta saa uutta jämäkkyyttä.

ELMERIt soveltuvat joustavasti teollisiin työpaikkoihin sekä useisiin muihin työympäristöihin esim. palvelutyöhön. ELMERI seuraa keskeisiä työpaikan turvallisuuteen vaikuttavia asioita:

 • työskentelyn turvallisuus
 • järjestys ja siisteys
 • kone- ja laiteturvallisuus
 • työympäristötekijät
 • ergonomialiikkumisturvallisuus ja kulkutiet
 • ensiapu ja pelastusvalmius.

Havainnointi tehdään valmiilla hyväksymisperusteilla valituissa työpisteissä. Havainnot merkitään lomakkeelle kunnossa/ei kunnossa -periaatteella.

Kurssin tiedot

Lisätiedot:
Järjestettävät koulutukset Yrityskohtaiset työmailla ja yritysten omissa tiloissa järjestettävät koulutukset sovitaan erikseen. Ei ole tällä hetkellä sovittua kurssiajankohtaa. Lisätietoja antaa Unto Suksi GSM 045-1320443, sähköposti koulutuspalvelut@lokki.fi.

Etsi avoimia työpaikkoja tästä

Lokki Henkilöstopalvelut, Perintökuja 8, 01510 Vantaa - Puh: 010 583 4560 - Email: info@lokki.fi