Turvallisuuskoordinaattori 2018-03-26T22:44:45+00:00

Turvallisuuskoordinaattorikoulutus

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (VNA 205/2009) tuli voimaan 1.6.2009. Asetus edellyttää, että rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä työturvallisuusvastaava eli turvallisuuskoordinaattori. Koulutus antaa tarvittavat perustiedot ja valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina sekä käynnissä olevissa että käynnistyvissä uudis-, korjaus-,infra- ja kunnossapitohankkeissa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rakennusalalla työskenteleville henkilöille, joiden toimenkuvaan kuuluu tai tulee kuulumaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi projektipäälliköille, projekti- insinööreille, isännöitsijöille sekä muille sellaisille henkilöille, jotka toimivat rakennushankkeissa tehtävissä, joissa on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioihin.

Koulutuksessa käsiteltävät asiat

  • Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan määrittely
  • Päätehtävät
  • Vastuut ja toimivaltuudet
  • Asiakirjat ja dokumentointi
  • Tehtävää koskeva työturvallisuuslainsäädäntö ja asetukset
  • Viranomaisyhteistyö
Kurssitiedot
Kurssipaikka: Katso ao.
Kurssimateriaali:
  • Asiakokonaisuutta käsittelevä moniste, asetus 205/2009, kalvosarja, asiakokonaisuudet ks. yo.
  • Todistus kurssin suorittamisesta kirjoitetaan osallistuneille
Kurssin ohjelma: kesto 1 päivä, klo 9.00-15.00
Sisältää: Luennot, kurssimateriaali, kortti, aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä lounas.
Kurssin hinta: 280,00 € (+alv 24%)

Kursseja järjestetään oheisina päivinä :

  • Sovitaan erikseen !

Lisätietoja antaa Unto Suksi GSM 045-1320443, sähköposti koulutuspalvelut@lokki.fi.

Ilmoittaudu tästä turvallisuuskoordinaattorikoulutukseen

Työturvallisuus

Tieturvakurssi

Ensiapukurssi

Blogi