Ensiapukurssi (Hätäensiapu) 2018-03-26T22:36:42+00:00

Ensiapukurssi (Hätäensiapu)

Soveltuu myös kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäiväksi (Trafi 1 päivä).

Tavoitteet:

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja:

– hallitsee kuljettajan työhön liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet
– tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
– saa valmiuksia toimia ensiavunantajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
– osaa tehdä hätäilmoituksen
– tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi
– saa valmiudet toteuttaa peruselvytystä ja auttaa tajutonta henkilöä
– osaa ehkäistä sekä epäillä tukehtumisvaaraa ruokailun tms. yhteydessä ja osaa tilanteen ensiavun
– osaa kaatumisen, kompastumisen yms. seurauksena syntyneiden nivelvammojen ensiavun ja ehkäistä tapaturmia
– tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat, kuten puristuksiin jääminen. Osaa niissä syntyneiden vammojen ensiavun, esim. murtumat ja haavat.
– osaa toimia oikein sairauskohtauksien ja palovammatilanteiden osalta
– saa tietoa kuorma-autonkuljettajan työturvallisuudesta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä

Kurssitiedot
Kurssimateriaali: Kalvot, käytännönharjoittelu.
Kurssin ohjelma: kesto 1 päivä, klo 8.00-16.00
Ateriat: Aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä lounas.
Kurssin hinta: 115,00 € (+alv 24%)
Ammattipätevyyspäivä: Ammattipätevyyspäivän (1pv) lisähinta + 35 € (+alv 24 %). Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt koulutuksessa käytettävän koulutusohjelman kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen. Liikenteen turvallisuusvirasto perii ammattipätevyystiedon kirjaamisesta voimassaolevan maksuasetuksen mukaisesti 17 euroa (alv 0%). Maksu sisältyy yo. hintaan.

Ensiapukursseja järjestetään oheisina päivinä Vantaalla:

  • ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja antaa Unto Suksi GSM 045-1320443, sähköposti koulutuspalvelut@lokki.fi.

Ilmoittaudu tästä ensiapukurssille

Työturvallisuus

Tieturvakurssi

Ensiapukurssi

Blogi