Lahtelainen rakennusurakoitsija sai 1990-luvun alussa työmaalla lokkiparvea tarkkaillessaan idean suunnitteilla olevan yrityksensä nimiproblematiikkaa miettiessään. Lokit ovat sitkeitä yhteistyötä keskenään tekeviä taistelijoita ja symboloivat hyvin aloittavan yrityksen taipaleellaan kohtaamia haasteita ja niiden voittamisessa tarvittavaa päättäväisyyttä. Yrityksen toiminnassa keskityttiin kolmeen eri toiminta-alueeseen ja nimen oli syytä olla myös markkinointihenkinen ja mieleen painuva. Näin perusteilla oleva yritys sai nimekseen Markkinointi Lokki Oy. Toiminta perustui rakennusalan urakointiin, vuokratyövoiman välitykseen sekä tilitoimistopalveluihin. Markkinointi Lokki Oy saavutti toiminta-aikanaan hyvän maineen rakennusliikkeiden keskuudessa.

Vuonna 2005 nimi muutettiin yrityskauppojen myötä toimintaa paremmin kuvaavaksi Rakennus Lokki Oy:ksi, kun nykyinen toimitusjohtaja Unto Suksi osti yrityksen liiketoiminnot. Samalla tilipalvelutoiminnat jäivät historiaan. Pari vuotta myöhemmin luovuttiin myös urakoinnista. Toiminnassa keskityttiin tarjoamaan entistä laadukkaampia henkilöstöpalveluita lähinnä rakennusalan, teollisuuden ja eri palvelualojen yrityksille ja yritys muuttuikin Lokki Henkilöstöpalvelut Oy:ksi vuonna 2009.

Yrityksen palveluvalikoimaan on kuulunut vuodesta 2007 lähtien myös erilaiset lähinnä rakennusalalle ja teollisuuden tarpeisiin viritetyt koulutuspalvelut. Näiden palveluiden toteuttamista varten on perustettu aputoiminimi Lokki Koulutuspalvelut.

Nykyään Lokki Henkilöstöpalveluilla työskentelee toimitusjohtaja Unto Suksen lisäksi yhdeksän henkilöstökonsulttia pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa kyseisten henkilöstöpalveluiden osalta myös muualle Suomeen, etenkin kasvukeskuksiin.

Lokki Henkilöstöpalvelut Oy on onnistunut luomaan taipaleellaan pitkiä työntekijä- ja asiakassuhteita. Monet asiakkaistamme ja työntekijöistämme ovat säilyneet samoina vuodesta 2005 lähtien, mistä olemme hyvin iloisia. Homma toimii!