Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellista aikaa eri toimialoilla, ja tämä on näkynyt myös henkilöstöpalvelualan yritysten toiminnassa. Lokki Henkilöstöpalveluiden asiakasyritysten arjessa tämä on näkynyt muun muassa rakennusprojektien viivästymisinä tai konepajateollisuuden tuotannon haasteina esimerkiksi toimitusketjuongelmista johtuen. Tällaiset haasteet ovat muodostaneet entistä enemmän painetta löytää sopivia työntekijöitä jo ennestään hektisessä henkilöstöpalvelualan toimintaympäristössä. Nyt onkin sopiva aika katsoa hieman taaksepäin ja käydä läpi, miten olemme onnistuneet vaikeista ajoista huolimatta?

Toimintamme onnistumista on luonnollista verrata alamme yleiseen kehitykseen. Kuten Matti Ala-Huhta kirjassaan „Johtajuus“ toteaa, kasvuyrityksen tulee aina olla jonkin megatrendin huipulla. Yritysten tarve vähentää kiinteitä kuluja ja yleinen työvoimapula ovatkin olleet alamme viime vuosien kasvuun merkittäviä syitä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työvoiman vuokraus kokonaisuudessaan kasvoi keskimäärin 9,1% vuosien 2013 ja 2019 välillä. Vuosi 2020 oli kuitenkin merkittävä notkahdus ja esimerkiksi toimialamme TOP20 yritysten kokonaisliikevaihto* laski 17,4% vuoteen 2019 verrattuna Henkilöstöpalveluyritysten liiton tietojen mukaan.

*Kokonaisliikevaihto sisältää henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, ja henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut.

Työvoiman vuokrauksen liikevaihto kokonaisuudessaan Suomessa (Tilastokeskus)
Kuva: Työvoiman vuokrauksen liikevaihto kokonaisuudessaan Suomessa (Tilastokeskus)

Miten Lokin konsernilla on viimeiset vuodet sujuneet? Olemme pystyneet kasvamaan viime vuosina kannattavasti. Tilikautena 2020/4-2021/4 kasvoimme 10,8%, joka on merkittävä poikkeama alamme kehitykseen kokonaisuudessaan. Tämä kertoo osaltaan kyvystämme luoda ja säilyttää pitkäkestoisia kumppanuussuhteita asiakasyritystemme ja työntekijöidemme kanssa. Kumppanuus onkin yksi Lokin arvoista, ja pyrimme saavuttamaan kumppanuuksia rehellisellä, avoimella ja laadukkaalla palvelulla. Haluammekin kiittää asiakkaitamme ja työntekijöitämme, että olette luottaneet yritykseemme näinä hankalina aikoina.

Lokki konsernin tytäryhtiöiden liikevaihdot viime vuosien tilikausilta. *Tilikausi muutettu vastaamaan kalenterivuotta.
Kuva: Lokki konsernin tytäryhtiöiden liikevaihdot viime vuosien tilikausilta. *Tilikausi muutettu vastaamaan kalenterivuotta.

Mitä Lokin lukuihin tulee, niin ne eivät ole enää vuonna 2021 edellisiin vuosiin vertailukelpoisia, sillä muutimme tilikautemme kalenterivuoden rytmiin. Kahdeksan kuukauden mittaisella tilikaudella konsernimme tytäryhtiöiden liikevaihto oli hieman suurempi koko edellisen vuoden tilikauden liikevaihtoon verrattuna, mikä on merkittävä kasvu ja osoitus kyvystämme tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme. Tästä kaikesta suuri kiitos kuuluu työntekijöillemme, jotka ovat tehneet erinomaista työtä.

Vaikka viime vuodet ovat olleet onnistuneita, suhtaudumme ennakkoluulottamasti arkeen ja pyrimme palvelemaan sidosryhmiämme parhaalla mahdollisella tavalla jatkossakin. Tällä hetkellä markkina on tulikuuma ja työntekijöiden löytäminen on miltei kaikilla toimialoilla suuri haaste. Olethan meihin yhteydessä, jos etsit työntekijää yrityksellesi tai töitä esimerkiksi tulevaksi kesäksi.

PS. Rekrytoimme tällä hetkellä! Jos olet kiinnostunut henkilöstöpalvelualasta ja myynnillisistä tehtävistä, ota meihin yhteyttä: https://lokki.fi/yhteystiedot/