Ensiapukoulutukset

Ensiapukurssi (Hätäensiapu) 1 pv

Soveltuu myös kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäiväksi (Trafi 1 päivä).

Tavoitteet

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja:

– hallitsee kuljettajan työhön liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet
– tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
– saa valmiuksia toimia ensiavunantajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
– osaa tehdä hätäilmoituksen
– tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi
– saa valmiudet toteuttaa peruselvytystä ja auttaa tajutonta henkilöä
– osaa ehkäistä sekä epäillä tukehtumisvaaraa ruokailun tms. yhteydessä ja osaa tilanteen ensiavun
– osaa kaatumisen, kompastumisen yms. seurauksena syntyneiden nivelvammojen ensiavun ja ehkäistä tapaturmia
– tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat, kuten puristuksiin jääminen. Osaa niissä syntyneiden vammojen ensiavun, esim. murtumat ja haavat.
– osaa toimia oikein sairauskohtauksien ja palovammatilanteiden osalta
– saa tietoa kuorma-autonkuljettajan työturvallisuudesta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä

Kurssimateriaali: • Kalvot, käytänön harjoittelu.
Kurssin ohjelma: • kesto 1 päivä, klo 8.00-16.00
Ateriat: • Aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä lounas
Kurssin hinta: • 115,00 € (+alv 24%)
Ammattipätevyyspäivä: • Ammattipätevyyspäivän (1pv) lisähinta + 35 € (+alv 24 %). Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt koulutuksessa käytettävän koulutusohjelman kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen. Liikenteen turvallisuusvirasto perii ammattipätevyystiedon kirjaamisesta voimassaolevan maksuasetuksen mukaisesti 17 euroa (alv 0%). Maksu sisältyy yo. hintaan.

Ensiapukursseja järjestetään oheisina päivinä Vantaalla:

  • ilmoitetaan myöhemmin

Kursseille voit ilmoittautua tästä.

Lisätietoja antaa Unto Suksi GSM 045-1320443, sähköposti koulutuspalvelut@lokki.fi.

Ensiapukurssi EA 1 (16h)

Soveltuu myös kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäiväksi (Trafi 2 päivää).

Kurssin pohjana on edellisenä päivänä käyty Hätäensiapukoulutus.

Tavoitteet

Ensiapukurssilla kuljettaja syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa.
Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja osaa liikenneonnettomuudessa
– toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa
– erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä

Kuljettaja

– saa valmiuksia toimia auttajana sairauskohtaustilanteessa
– osaa tunnistaa olosuhteisiin liittyen kylmävammat ja kylmälle altistavat tilanteet, sekä ehkäistä niitä
– tietää mahdollisuuden altistua lämpöuupumukseen kesällä ja lämpimissä olosuhteissa, sekä osaa ehkäistä sitä
– hallitsee verenvuodon tyrehdyttämisen ja osaa epäillä sokkia
– tietää palovammojen ja haavojen ensiavun
– osaa peruselvytyksen

Kurssimateriaali: • Kalvot, käytännön harjoitelu.
Kurssin ohjelma: • kesto 2 päivää, klo 8.00-16.00
Ateriat: • Aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä lounas
Kurssin hinta: • 160,00 € (+alv 24%)
Ammattipätevyyspäivä: • Ammattipätevyyspäivän ( 2 pv) lisähinta + 55 € (+alv 24 %). Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt koulutuksessa käytettävän koulutusohjelman kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen. Liikenteen turvallisuusvirasto perii ammattipätevyystiedon kirjaamisesta voimassaolevan maksuasetuksen mukaisesti 2 x 17 euroa (alv 0%). Maksu sisältyy yo. hintaan.

EA 1-kursseja (16 h) järjestetään oheisina päivinä Vantaalla:

  • ilmoitetaan myöhemmin

Kursseille voit ilmoittautua tästä.

Lisätietoja antaa Unto Suksi GSM 045-1320443, sähköposti koulutuspalvelut@lokki.fi.